България

България

ДПФИ

На 1 ноември 2007 г. влиза в сила Директивата за пазарите на финансови инструменти, наричана още „ДПФИ”. ДПФИ цели да хармонизира финансовите пазари в Европа и да осигури по-висока степен на прозрачност чрез нов регулаторен режим за инвестиционните услуги.

ING подкрепя целите на ДПФИ и винаги е считала коректността и прозрачността за основа на всяко дългосрочно взаимоотношение с клиенти. ING е ангажирана с реализацията на изискващите се промени, така че нейните клиенти да могат да се облагодетелстват от предлаганите от ДПФИ възможности.

За повече информация - http://www.ingcommercialbanking.com/mifid  

 

Bulgaria - applicable MiFID related documents:

 

За повече информация изпратете e-mail до: MiFID Client Classification Team - E-mail: MiFID.Client.Classification.Team@uk.ing.com