България

България

Лихвени проценти

ING Банк клон София предлага на своите клиенти възможност да депозират свободните си парични средства за произволно избран от тях период, между един ден и една година.

Лихвените проценти, които банката предлага по срочните депозити, са максимално близки до нивата на междубанковия пазар за съответната валута.

Следва да се отбележи, че като клон на ING Банк Н.В. Амстердам , депозитите на клиентите в ING Банк клон София се ползват със защитата на Холандската Схема за Гарантиране на Депозитите.

Друг важен факт е, че ако на клиента се наложи предсрочно да прекрати свой срочен депозит, ING Банк клон София начислява и изплаща половината от натрупаната до момента на прекратяването лихва, без каквито и да е допълнителни такси и комисиони за клиента.

Повече информация за предлаганите от Банката срочни депозити можете да получите на телефон 02/917-6714.