България

България е член на Европейския съюз от 2007г. През годините, нейното стратегическо и географско местоположение е спомогнало за икономическия й растеж, който се базира основно на експорт. Въпреки предизвикателствата в глобален мащаб, страната има стабилна икономика и стриктна финансова дисциплина с един от най-ниските бюджетни дефицити и държавен дълг в ЕС. Традиционно, основните сектори от икономиката са индустриално производство, природни ресурси и земеделие.

ING стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана многократно с международни награди, сред които и най-добра банка за депозиране на средства в Централна и Източна Европа. Неколкократно Банката е избирана и за Най-добра чуждестранна банка в България.


Нашите продукти

Оперативни решения (0)

Финансиране (0)

Управление на риск и активи (0)


Промени в крайните срокове за подаване на платежни нареждания в Банката на 31 Декември 2018

декември, 2018

Вследствие на получени инструкции от БНБ относно промени в крайните срокове на сетълмент системите към края на годината, бихме желали да Ви уведомим, че

Вижте повече...

Относно: Въвеждане на SEPA кредитни преводи

1 ян

Относно: Въвеждане на SEPA кредитни преводи

Вижте повече...

Уведомление промени наредба 27

1 ян

Уведомление промени наредба 27 отпадане на изискването за предоставяне на статисическа форма при сделки и плащания между местно и чуждестранно лице и презграничен превод

Вижте повече...