България

България

Уведомление промени наредба 27

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ НАРЕДБА 27 ОТПАДАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ФОРМА ПРИ СДЕЛКИ И ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ МЕСТНО И ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ И ПРЕЗГРАНИЧЕН ПРЕВОД.

Уважаеми Клиенти,

           

С настоящото бихме искали да Ви уведомим за приета от УС на БНБ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, в сила от 1 август 2016 г.

 

Съгласно въведените промени, считано от 1 август 2016 г. отпада изискването за предоставяне на статистическа форма от страна на клиентите на доставчиците на платежни услуги при сделки и плащания между местно и чуждестранно лице и презграничен превод и плащане на стойност, равна или надвишаваща 100 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута.

 

Изискванията за пряко отчитане с отчетни форми и декларации, съгласно чл. 6, ал. 1, т.1, т.3 и 4 и чл. 9, ал. 6, 7, 9 и 10 остават без промяна.

 

Пълната версия на актуализираната  Наредба № 27 е достъпна на интернет страницата на БНБ:  www.bnb.bg.

 

За допълнителна информация  относно промените в Наредба № 27 молим да се свържете с нас на:

 

- e-mail: ing.infobg@ingbank.com

- Tel: + 359 2 917 64 00