България

България

Въведение в CRS

Стандартът за автоматична обмяна на финансова информация или Common Reporting Standard (CRS) е глобален стандарт за обмяна на информация между държавите по отношение на офшорни сметки.

Въведение в CRS

Стандартът за автоматична обмяна на финансова информация или Common Reporting Standard (CRS) е глобален стандарт за обмяна на информация между държавите по отношение на офшорни сметки. Целта му е да се избегне укриването на данъци чрез осигуряването на прозрачност между държавите за офшорни активи. Разработен е от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). ING прилага CRS в глобален мащаб.

 От 1 януари 2016 г. CRS се прилага към физически и юридически лица. Повече от 100 държави участват в CRS, включително всички държави-членки на ЕС и важни финансови центрове.

Как работи CRS?

Финансовите институции трябва да идентифицират юрисдикциите за дънъчни цели на своите клиенти и да подават информация за финансовите сметки, държани директно или индиректно от лица в чужди за данъчни цели юрисдикции към местните данъчни власти, които след това обменят помежду си тази информация.

Какво прави ING?

ING идентифицира юрисдикциите, за които клиентите са местни лица за данъчни цели. След това подава информация за финансовите сметки, държани директно или индиректно от лица в чужди за данъчни цели юрисдикции към местните данъчни власти.

 

Какво означава това за вас?

Ако попадате под изискванията на CRS, ще Ви помолим да попълните необходимата форма - декларация, която включва юрисдикцията, на която сте местно лице за данъчни цели. Ако обстоятелствата, които имат отношение към Вашата CRS класификация се променят, ще трябва да ни информирате за това и да попълните нова форма - декларация.


Имате ли въпроси? 

За повече детайли посетете страницата на OECD или се свържете с местните данъчни власти.