България

България

Софибор

Индексът СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate) се изготвя съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ).

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя и публикува от Българска Народна Банка за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките “продава”, подадени от представителна група банки.

 

За актуални котировки на индекса СОФИБОР моля посетете www.bnb.bg