България

България

InsideBusiness payments CEE

Нашето решение в областта на електронното банково обслужване е InsideBusiness payments CEE банкиране – продукт, прилаган успешно в клоновете на ИНГ Банк по света. InsideBusiness payments CEE е бърза и гъвкава услуга, която Ви дава възможност за изпълнение на Вашите транзакции и банкови операции сигурно и удобно. InsideBusiness payments CEE Ви предлага най-новата уеб технология, осигуряваща ефективно управление на паричните средства в рамките на Вашата компания.

InsideBusiness payments CEE

С едно кликване можете да постигнете ефективност и финансов контрол на Вашия бизнес, както и мобилност и комфорт – важни фактори за оптимизиране на ресурсите (време, средства и персонал).

Вход InsideBusiness payments CEE

Чрез InsideBusiness payments CEE ИНГ Банк предлага много конкурентно, ефективно, сигурно и удобно за използване интернет банкиране. На практика изградихме виртуален клон на ИНГ Банк, където клиентите могат да оперират със своите сметки и да извършват всички видове финансови транзакции при наличието на високи стандарти за сигурност, без значение от времето и мястото, чрез само едно кликване.

Възможности на InsideBusiness payments CEE банкиране

ING Online дава възможност на клиентите на ИНГ Банк да използват нашите банкови услуги, без да е нужно присъствието им в офиса на банката, а директно посредством своите компютри. InsideBusiness payments CEE е достъпен от всяка точка на света и предоставя информация в реално време. Основните предимства и функции са:

 

▪ Достъп от всяка точка на света;

▪ Бързо и лесно използване;

▪ Уеб-базирано банкиране чрез Интернет;

▪ Информация в реално време;

▪ наблюдавате всички входящи и изходящи парични потоци в рамките на работния ден;
▪ разпечатвате извлечения по сметки;

▪ нареждате местни плащания, включително бюджетни плащания;

▪ нареждате валутни плащания, включително презгранични плащания;

▪ нареждате платежни искания за незабавно инкасо;

▪ извършвате валутни сделки;

▪ потвърждавате депозити;

▪ проверявате състоянието на сметки;

▪ получавате информация за валутните курсове;

▪ нареждате платежни нареждания (левови и валутни);

▪ извършвате валутни сделки;

▪ осъществявате връзка с вашата счетоводна система и импортиране на платежни файлове (например за заплати, др.);

▪ експортирате допълнителна информация от InsideBusiness payments CEE.

▪ нареждате платежни нареждания (левови и валутни);

▪ извършвате валутни сделки;

▪ осъществявате връзка с вашата счетоводна система и импортиране на платежни файлове (например за заплати, др.);

▪ експортирате допълнителна информация от InsideBusiness payments CEE.