България

България

Кариера в ИНГ

Ако желаете да приемете предизвикателството да се присъедините към ING Банк в България, моля посетете глобалния сайт за кариери на ING на www.ing.jobs, потърсете подходяща позиция и кандидатствайте за нея или проверете публикуваните позиции в тази страница.

Да постигаме успехи като постъпваме правилно

ING е един от най-големите доставчици на финансови услуги в света. Ние се стремим да печелим. Но не на всяка цена. Ние вярваме, че успехът идва не само в резултат на това да правиш това, което е добро за нашите клиенти и печалба, но и това, което е добро за нашите служители, нашите акционери и обществото като цяло. Това ние наричаме: „Да постигаме успехи като постъпваме правилно”. 
Нашият девиз „Да постигаме успехи като постъпваме правилно” е в основата на всички аспекти на нашия бизнес: от хората, които наемаме до начина, по който взимаме решения и управляваме бизнеса си. Затова, ние вярваме, че трябва да се възнаграждава предприемчивостта, амбицията, работата в екип и инициативността и че вкуса на успеха е най-сладък, когато знаеш, че си действал честно и почтено. Вярваме, че с нас трябва да е лесно да се прави бизнес, че трябва да изпълняваме нашите обещания и че трябва да третираме всички по справедлив и честен начин.
Обогатяващ и удовлетворяващ трудов опит

Ние разбираме, че работата е ключов аспект на вашия живот, поради което вие сте напълно в правото си да очаквате тя да ви осигурява един обогатяващ практически опит. За да направим това възможно, предлагаме богат инструментариум от средства за лично, професионално и виртуално обучение, за да ви помогнем да развиете и разширите своите способности. 
В ING искаме да приемате нови предизвикателства, да гледате с отговорност на развитието на вашата професионална кариера и да допринасяте за развитието на нашия бизнес. 
Какво очакваме в замяна? Най-важното, да вярвате в себе си и да можете да заявите: „мога да се справя с това”, да имате амбицията да генерирате подходящите и правилните резултати за нашите клиенти, нашите акционери и нашата компания. 
В отговор на горното ви предоставяме полагаемото се възнаграждение и социална политика за постигнати резултати и лично изпълнение, осигуряваме среда, в която да се чувствате заредени със страст, съпричастни и посветени на работата си. 

Опитни професионалисти

Същността на Корпоративното Банкиране
Допринасяйки за една четвърт от печалбата на ING, ние предлагаме широк спектър от продукти и услуги в областта на корпоративното банкиране на корпоративни клиенти и институции по целия свят.
На практика това означава, че ние предоставяме специално пригодени за клиента финансови пакети: цялостни решения, които включват сложни финансови инструменти и изискват задълбочени специализирани знания. Нашите услуги покриват спектъра от модерни технологични решения за извършване на плащания и управление на парични средства, структурирано финансиране, кредитиране, операции на финансовите пазари и предлагането на продукти и операции с ценни книжа.
Заплащане и придобивки
Ние вярваме, че обслужването от най-високо качество, което предлагаме на нашите клиенти, трябва да намира отражение и в условията на труд и заплащането, които предлагаме на нашия персонал. Можете да очаквате трудов договор, отлично заплащане, пълни здравно и социално-осигурителни придобивки и приятна работна среда, която ще ви позволи всеки ден да се представяте с блестящи резултати.

   E-поща: careers.bg@ingbank.com