нови „общи Условия за корпоративно банкиране“

нови „общи Условия за корпоративно банкиране“

нови „общи Условия за корпоративно банкиране“

Нови Общи Условия за Корпоративно Банкиране

НОВИ „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ“ НА ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ Уважаеми Клиенти, С настоящото бихме искали да Ви уведомим за новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ”, които ще бъдат в сила от 15 март 2017г. и съответно ще отменят актуалните към момента „Общи условия“ и „Европейски условия за платежни услуги“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София. Пълната версия на новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София ще получите чрез модула “Bank to Client” за всички потребители на IBP CEE Bulgaria. Новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София са достъпни и на нашата интернет страница https://ingwb.bg За допълнителна информация относно новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София молим да се свържете с нас на: - e-mail: ing.infobg@ingbank.com - Tel: + 359 2 917 64 00

нови „общи Условия за корпоративно банкиране“

на инг банк н.в. – клон софия

 

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото бихме искали да Ви уведомим за новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ”, които ще бъдат в сила от 15 март 2017г. и съответно ще отменят актуалните към момента „Общи условия“ и „Европейски условия за платежни услуги“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София.

 

Пълната версия на новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София ще получите чрез модула “Bank to Client” за всички потребители на  IBP CEE Bulgaria.

 

Новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София  са достъпни и на нашата интернет страница https://ingwb.bg

 

За допълнителна информация относно новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ”  на ИНГ Банк Н.В. - клон София молим да се свържете с нас на:

 

- e-mail: ing.infobg@ingbank.com

- Tel: + 359 2 917 64 00