България

България

Новини 2016

Новини 2016


                                                  Относно: Въвеждане на SEPA кредитни преводи

 

Уважаеми Клиенти,

 

Във връзка с Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и посочения в него краен срок за преминаването към новите стандарти за SEPA разплащания,

С настоящето ИНГ Банк Н.В. – клон София има удоволствието да ви уведоми, че считано от 17 октомври 2016г. банката ще приема инструкции за изпълнение на SEPA кредитни преводи, които ще имате възможност да нареждате през онлайн платформата ни IBP CEE България

както чрез създаване на отделни платежни инструкции (чрез избор на транзакция тип „SEPA кредитен превод“ от менюто „Банкови операции“) (моля обърнете внимание, че чрез избор на транзакция тип „Валутно плащане“ няма да можете да инициирате SEPA плащане).

така и чрез зареждане на пакетни файлове (през менюто „File Management” - “Upload Transaction file” – зареждане на файл формат тип SEPA).

ВАЖНО: При зареждане на пакетни файлове: Моля обърнете внимание, че поради специфичния SEPA формат, пакетните файлове със SEPA кредитни преводи не трябва да включват други видове платежни инструкции (напр. валутни, левови), a трябва да бъдат генерирани и зареждани в платформата като платежни файлове, съдържащи само SEPA инструкции.

За допълнителна информация моля свържете се с нас на следните телефони: ++359 2 917 6516, +359 2 917 65 10

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО

ОТПАДАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ФОРМА ПРИ СДЕЛКИ И ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ МЕСТНО И ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ И ПРЕЗГРАНИЧЕН ПРЕВОД.

 

Уважаеми Клиенти,

           

С настоящото бихме искали да Ви уведомим за приета от УС на БНБ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, в сила от 1 август 2016 г.

 

Съгласно въведените промени, считано от 1 август 2016 г. отпада изискването за предоставяне на статистическа форма от страна на клиентите на доставчиците на платежни услуги при сделки и плащания между местно и чуждестранно лице и презграничен превод и плащане на стойност, равна или надвишаваща 100 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута.

 

Изискванията за пряко отчитане с отчетни форми и декларации, съгласно чл. 6, ал. 1, т.1, т.3 и 4 и чл. 9, ал. 6, 7, 9 и 10 остават без промяна.

 

Пълната версия на актуализираната  Наредба № 27 е достъпна на интернет страницата на БНБ:  www.bnb.bg.

 

За допълнителна информация  относно промените в Наредба № 27 молим да се свържете с нас на:

 

- e-mail: ing.infobg@ingbank.com

- Tel: + 359 2 917 64 00

  

Въведение в CRS

Стандартът за автоматична обмяна на финансова информация или Common Reporting Standard (CRS) е глобален стандарт за обмяна на информация между държавите по отношение на офшорни сметки. Целта му е да се избегне укриването на данъци чрез осигуряването на прозрачност между държавите за офшорни активи. Разработен е от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). ING прилага CRS в глобален мащаб.

 

От 1 януари 2016 г. CRS се прилага към физически и юридически лица. Повече от 100 държави участват в CRS, включително всички държави-членки на ЕС и важни финансови центрове.

Как работи CRS?

Финансовите институции трябва да идентифицират юрисдикциите за дaнъчни цели на своите клиенти и да подават информация за финансовите сметки, държани директно или индиректно от лица в чужди за данъчни цели юрисдикции към местните данъчни власти, които след това обменят помежду си тази информация.

Какво прави ING?

ING идентифицира юрисдикциите, за които клиентите са местни лица за данъчни цели. След това подава информация за финансовите сметки, държани директно или индиректно от лица в чужди за данъчни цели юрисдикции към местните данъчни власти.

 

Какво означава това за вас?

Ако попадате под изискванията на CRS, ще Ви помолим да попълните необходимата форма - декларация, която включва юрисдикцията, на която сте местно лице за данъчни цели. Ако обстоятелствата, които имат отношение към Вашата CRS класификация се променят, ще трябва да ни информирате за това и да попълните нова форма - декларация.


Имате ли въпроси? 

За повече детайли посетете страницата на OECD или се свържете с местните данъчни власти.

 

нови „общи Условия за корпоративно банкиране“

на Инг Банк н.в. – клон София

 

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото бихме искали да Ви уведомим за новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ”, които ще бъдат в сила от 15 март 2017г. и съответно ще отменят актуалните към момента „Общи условия“ и „Европейски условия за платежни услуги“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София.

 

Пълната версия на новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София ще получите чрез модула “Bank to Client” за всички потребители на  IBP CEE Bulgaria.

 

Новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ” на ИНГ Банк Н.В. - клон София  са достъпни и на нашата интернет страница https://ingwb.bg

 

За допълнителна информация относно новите “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ”  на ИНГ Банк Н.В. - клон София молим да се свържете с нас на:

 

- e-mail: ing.infobg@ingbank.com

- Tel: + 359 2 917 64 00