България

България

Промени в общите Условия на ИНГ Банк Н.В. – клон София

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ Уважаеми Клиенти, С настоящото бихме искали да Ви уведомим за приети промени в „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София, които влизат в сила от 1 януари 2015 г. Пълната версия на актуализираните „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София ще получите чрез модула “Bank to Client” за всички потребители на ING Online. Променените „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София са достъпни и на нашата интернет страница www.ingcb.bg . За допълнителна информация относно промените в нашите „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София молим да се свържете с нас на: - e-mail: ing.infobg@ingbank.com - Tel: + 359 2 917 64 00

Промени в общите Условия на ИНГ Банк Н.В. – клон София

 

Уважаеми Клиенти,

 

С настоящото бихме искали да Ви уведомим за приети промени в „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София, които  влизат в сила от 1 януари 2015 г.

 

Пълната версия на актуализираните „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София ще получите чрез модула “Bank to Client” за всички потребители на  ING Online.

 

Променените „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София са достъпни и на нашата интернет страница www.ingcb.bg .

 

За допълнителна информация  относно промените в нашите „Общи условия“ на ИНГ Банк Н.В. - клон София молим да се свържете с нас на:

 

- e-mail: ing.infobg@ingbank.com

- Tel: + 359 2 917 64 00