България

България

Кредитиране

Корпоративните клиенти могат да разчитат на ING Банк да им предостави кредита, който най-добре ще отговори на техните нужди. Възможностите са неограничени - от овърдрафт по текуща сметка до срочен заем за финансиране закупуването на ново оборудване, от издаване на условни задължения до проектно финансиране. Банката следва стриктна политика и процедура на кредитиране и внимателно избира своите кредитополучатели.

Ние предлагаме широка гама от кредитни продукти, както следва:

  • Финансиране на внос и износ, включително и на сделки с участието на Българска агенция за експортно застраховане;
  • Финансиране за оборотни средства;
  • Проектно финансиране и структурирани сделки;
  • Авизиране и потвърждение на експортни акредитиви;
  • Откриване на импортни акредитиви;
  • Издаване на банкови гаранции - за участие в търг, връщане на аванс и добро изпълнение, гаранции за плащане, митнически гаранции;

Ако Вашата фирма работи успешно през последните три години и има нужда от изброените продукти за своя растеж, не се колебайте да се свържете с нас.

Контакт:

ING Банк София
Телефон: +359 2 917 6400
   
E-поща: ing.infobg@ingbank.com