България

България

Управление на парични средства и плащания

ING Банк клон София предлага широк набор от услуги за управление на парични средства и плащания.

За периода 1999 - 2013г. бизнес линията в ING за управление на парични средства и плащания е спечелила 14 пъти престижната награда на списание "Трежъри Мениджмънт Интернешънъл" (TMI) за най-добра банка за търговски разплащания в Източна Европа.   

Управлението на парични средства и плащания включва електронни транзакции, местни и международни плащания по факс и на хартия, касови транзакции и инкасо. Също така се извършва местно и международно управление на сметки посредством приложението ING Онлайн банкиране.

Контакт:

Павел Гонков
Телефон: +359 2 917 64 00
   
E-поща: Pavel.Gonkov@ing.com