България

България

Паричен пазар – Структурирани депозити

В настоящите условия на историческо ниски лихвени проценти на междубанковия пазар нашите клиенти със свободен паричен ресурс често намират срочните депозити за неатрактивни. ING Банк Н.В. Амстердам предлага подбрани структурирани депозити, които дават възможност за по-висока доходност в замяна на поемане на определен риск. 

  • Структуриран депозит „Range“
  • Структуриран депозит „Digital Up“ и „Digital Down“
  • Структуриран депозит „Dual Currency“