България

България

Икономически анализ

Бъдете информирани за икономическите новини и тенденции в световния пазар с анализите на ING Банк. Клиентите ни получават по електронен път избрани от тях макроикономически анализи, обзор на валутните пазари, на пазарите за стоки и суровини и др, подготвени от високоценения от клиенти от цял свят екип анализатори на ING Банк. Всички анализи са достъпни и на специалния уебсайт http://research.ing.com/, където клиентите създават собствен клиентски профил.