България

България

Корпоративни ценни книжа

Банката притежава голям опит в процеса на подготовка, издаване, пласиране, регистрация за търговия и търговия с корпоративни ценни книжа.

Продължаваме да предлагаме тази услуга заедно с колегите от Амстердам.

За повече информация, свържете се с нашия екип:

 

Людмил Табачки
Phone: +359 2 917 6715
   
E-mail: Lyudmil.Tabachki@ing.com