България

България

Валутни сделки

ING Банк София е сред водещите финансови институции в търговията и продажбите на валутни продукти и услуги на българския пазар.

Продукти:                                                                               

  • Сделки с чуждестранна валута по курс "спот" (и "преспот"); основни валути към български лев и кръстосани операции. Натиснете тук, за да видите описание на Валутни Спот сделки.
  • Форуърдни сделки с чуждестранна валута; основни валути към български лев и кръстосани операции; до 1 година. Натиснете тук, за да видите описание на Валутни форуърди и други видове MIFID сделки. 

 Български валутен пазар:

  •  Основни обеми в EUR/BGN и USD/BGN
  •  Дневен обем - около EUR 200 милиона
  •  Среден размер на сделка - EUR 2 милиона
  •  Голяма сделка - EUR 5 милиона

 Валутен режим:

  •  Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR1 = BGN 1.95583
  •  Българският лев е вътрешно напълно конвертируем при ограничена конвертируемост по капиталовата сметка.
  •  Централната банка предлага неограничена ликвидност по фиксирания курс, равен на EUR1 = BGN 1.95583

 Обръщайте се към ING Банк София за повече информация.

 Контакт:

ING Банк София
Телефон: +359 2 917 6714
   
E-поща: ing.infobg@ingbank.com