България

България

20 години в България

Присъстваме в България от 1994г. Историята е едно от нашите предимства. Тези 20 години в България ни дават много познания за страната. Тогава взехме решение да останем верни на клиентите си и го изпълнихме. Отворихме вратите към България за много от глобалните ни клиенти и осигурихме достъп до света на много от българските ни клиенти.

Преди 20 години бяхме приветствани като гост и ни бе дадена възможност да станем част от обществото, което е наша отговорност през целия този период. В отговор, ние вярваме, че нашата роля в обществото като банка, е да подпомагаме финансовата активност и да стимулираме икономическото развитие. Най-голямата полза от развиващата се икономика, е да насърчава социалния прогрес и съответно по-доброто качество на живот на хората. Стабилно общество, в което всеки има достъп до финансови  ресурси, е предпоставка за съществуването на устойчива икономическа система.

Преди 20 години разширихме дейността си в Централна и Източна Европа като пренесохме в България новаторския си дух в съчетание с откритите си и ясни критерии .Тези ING качества останаха, но в комбинация с местната култура, се получи уникално съчетание. Не само навлязохме на пазара, но станахме част и от обществото.

Бихме искали да благодарим на България за предоставените възможности.

Интервю в К100/24 Юли