България

България

ING Банк в България

ING Банк е една от първите международни банки в България. С отварянето си през 1994г., сме изградили стабилна база от корпоративни и институционални клиенти. ING Банк е предпочитаната обслужваща банка за големи международни и местни корпорации . Неколкократно ING Банк България е избирана за най-добра чуждестранна банка.

Като банка-партньор, ние се стремим да предлагаме инициатива и дългосрочна визия, която да е подходяща за Вашата бизнес стратегия. Посредством определено лице за контакт, Вие имате достъп до цялата ни гама продукти. Може да разчитате на нас за гъвкави решения за всички Ваши нужди.

  • Ние сме връзка към страните от ОНД и Турция
  • Солидни пазарни пазнания на ключови сектори: енергетика, природни ресурси, горива, хранителна промишленост, телекомуникации и други индустрии
  • Дългогодишен опит и познания в структурирането на големи синдикирани транзакции
  • Един от най-големите играчи на местния валутен и паричен пазар
  • Широка гама от продукти в областта на паричните разплащания, включително местни решения, съобразени със специфичните изисквания на клиентите
  • Гъвкави и Насочени към клиента услуги и продукти